25 February, 2010

Percubaan menggunakan I-Spring Presenter (Software)... diserasikan dengan Powerpoint.. Boleh digunakan untuk membuat presentation  online dengan menggunakan Slide Boom. Boleh digunakan untuk soalan Kuiz samada secara online mahupun di dalam bilik kuliah.. Sangat sesuai untuk sistem LMS...