28 October, 2010

KAJIAN LAPANGAN TELAHPUN SELESAI

SMP2252 MUZIK TRADISIONAL MALAYSIA

Alhamdulillah.. kajian lapangan telahpun selesai. Selama 14 minggu bergelumang dengan pelbagai bentuk data baik berbentuk audio, video,   observation,temubual, senarai semak, naratif, document analysis dan pelbagai lagi untuk aku jadikan bahan agar dapat  persoalan kajian yang telah ditetapkan. Seperti kata Prof. Rajendran, apabila membuat kajian perkataan-perkataan seperti ... What... Why... How.. sentiasa menjadi fokus utama dan akhirnya telah sampai kepada So What?.. Inilah masanya aku perlu memberi makna dan nyawa kepada data yang aku perolehi agar dapat menjawab soalan-soalan membunuh itu.
PROF.MADYA DR.MOHD.HASSAN BIN ABDULLAH
Sama-sama berdemo bermain Muzik Wayang Kulit
Terima kasih kepada Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan iaitu Prof. Madya Dr. Mohd. Hassan Abdullah merangkap Penyelia Utama kerana telah memberi kebenaran membuat kajian lapangan di sini. Begitu juga dengan pelajar-pelajar tersayang .. SMP2252 Universiti Pendidikan Sultan Idris seramai 72 orang. Anda telah memberikan kerjasama yang amat-amat saya perlukan. Mudah-mudahan kajian ini dapat diterima dan diguna pakai di IPG khususnya dan di IPT secara amnya...insyallah.
PELAJAR-PELAJAR SMP2252 KUMPULAN A


PELAJAR-PELAJAR SMP2252 KUMPULAN B