21 October, 2008

BUKU-BUKU YG NAK KENA PINJAM

1. Blogging in a snap / Julie C. Meloni 0000123739 TK5105.88. M45 2006 Perpustakaan UPSI 13/10/2008 22:15:24 CIRCULATED Buku Koleksi Terbuka
2. Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms / Will Richardson LB1044.87. R53 2006 Richardson, Will 2006
3. Blogging, citizenship, and the future of media / edited by Mark Tremayne HM851. B59 2007 2007
4. Blogsphere best of blogs / Peter Kuhns and Adrienne Crew TK5105.888. K845 2006 Kuhns, Peter c2006
5. Instructional design system strategies / by Bruce R. Ledford and Phillip J. Sleeman LB1028.38. L433 2002 Ledford, Bruce R. c2002
6. Instructional design / Patricia L. Smith, Tillman J. Ragan LB1028.38. S65 1999 Smith, Patricia L. 1999
7. Secrets of podcasting audio blogging for the masses / Bart G. Farkas TK5105.887. F37 2006 Farkas, Bart G. 2006
8. Membina blog pertama menggunakan google blogger / Iskandar Ab Rashid, Zaitun Ismail TK5105.8884. I85 2007 Iskandar Ab Rashid 2007
9. Teknologi instruksional teori dan aplikasi / Yusup Hashim, Razmah Man LB1028.38. Y87 2005 Yusup Hashim 2005
10. Keberkesanan penggunaan perbincangan atas talian dalam Portal My Guru 2 terhadap pengajaran dan pembelajaran di UPSI KPT2063 : Rekabentuk instruksional dan teknologi / Mahizer Hamzah HPN0138. M34 2007 Mahizer Hamzah 2007
11. Multimedia / Mokhtar Ahmad QA76.575. M65 1999 Mokhtar Ahmad 1999

TESIS
1. Pembangunan modul multimedia topik haba dan tenaga matapelajaran fizik tingkatan 4 sebagai bahan bantu pembelajaran / Mohd. Fauzi Hamid LB1028.55. M64 2004 Mohd. Fauzi Hamid 2004
2. Keberkesanan penggunaan modul multimedia dalam pengajaran tajuk struktur atom / Wan Amira Wan Laila Q183.9. W36 2005 Wan Amira Wan Laila 2005 \
3. Persepsi Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris terhadap penggunaan modul multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran:amina / Roshamiza Suriani Halim LB1028.55. R67 2005 Roshamiza Suriani Halim 2005

KAEDAH
1. Kaedah kuantitatif suatu pengenalan / Amir Hussin Baharuddin QA276.6. A45 1989 Amir Hussin Baharuddin 1989
2. Penyelidikan kualitatif pengenalan kepada teori dan metod / Othman Lebar H62. O84 2006 Othman Lebar 2006

0 comments:

Post a Comment