22 October, 2008

SOAL SELIDIK

Soal Selidik merupakan satu elemen penting dalam membangunkan sesuatu kajian. Terdapat pelbagai makenisme untuk kita menjalankan soal selidik yang telah dibina. Kaedah yang biasa kita gunakan ialah secara terus kepada sampel. Selain itu, kaedah pos, email dan pelbagai cara digunakan untuk mendapatkan dapatan kajian yang telah dibuat.

Salah satu cara lain yang difikirkan agak efektif ialah online form. Ianya agak menarik dan sesuai digunakan oleh penhkaji-pengkaji.

0 comments:

Post a Comment