13 June, 2009

Penggunaan Laman Scribd Hosting Dalam Weblog

Penggunaan Weblog dalam P&P memang tidak boleh dinafikan keberkesanannya. Penulis telahpun menyenarai kelebihan di dalam entri sebelum ini. Sebagai seorang pendidik khususnya di Institusi Pengajian Tinggi, teknologi ini seharusnya dipraktikkan. Penggunaan software seperti Powerpoint, word dan excell merupakan software yang kerap digunakan dalam soal pengurusan pendidikan tidak kira samada pentadbiran ataupun pengajaran dan pembelajaran. Menyusun atur, perkongsian ilmu, kolaborasi dalam persembahan dokumen bukan hanya terhad di bilik kuliah malahan ia boleh berlaku di mana sahaja.  Anda boleh muat naik(Upload) dokumen seperti powerpoint, word, excell ataupun pdf dan pelajar boleh muat turun(download) sebarang nota yang telah di muat naik tadi. Weblog  boleh dijadikan platform dalam melaksanakan proses ini. Di sini merupakan contoh yang boleh pendidik-pendidik gunakan dalam berkongsi maklumat dan data iaitu dengan menggunakan Hosting Scribd . Untuk maklumat lanjut mengenai hosting untuk Web 2.0 klik di sini
Model E Learning

Is there a successful ID model? A practitioner's perspective on working with models in designing eLearning environments National Seminar on e-Learning and e-Learning Technologies (ELELTECH INDIA-2005) Madhuri Dubey, Ph.D

0 comments:

Post a Comment