26 November, 2009

Pengunaan EndNoteX3 Untuk Penulisan Bibliografi

Program EndNoteX3 merupakan perisian penulisan bibliografi ataupun rujukan yang sangat berguna kepada pelajar-pelajar di Institutsi pengajian tinggi. Kepada mereka yang terlibat dengan penulisan ilmiah seperti tesis, kertas projek, ataupun disertasi, penulisan untuk bibliografi atau references/rujukan wajib ditulis di bahagian belakang penulisan. Kebanyakan pelajar akan menggunakan kaedah konvensional iaitu menulis secara manual.. Anda terpaksa menulis, menyusun dan menggunakan format yang telah ditetapkan seperti sistem APA. Perisian EndNoteX3 ini sangat membantu dan memudahkan kerja anda dan ianya sangat serasi dengan perisian Office Word 2003 dan 2007. Video di bawah ini merupakan tutorial yang boleh membantu anda untuk memahami cara penggunaan EndNoteX3

 

  • Apa itu EndNoteX3

 

  • Memasukkan Citation ke dalam Word 2007

 

  • Menyunting Citation

 

  • Mencari Citation yang telah dimasukkan

 

  • Format Bibliografi

 

Selamat Mencuba…