28 November, 2009

Jurnal Online: Pencarian yang diperlukan

Online Journal atau Jurnal atas talian merupakan perkara yang sangat sinonim dengan pelajar-pelajar IPT khususnya pelajar-pelajar sarjana kerana di situlah terdapat jurnal-jurnal terkini. Sebenarnya banyak laman web (pangkalan data) yang menawarkan perkhidmatan tersebut seperti Proquest, Emerald, EbCohost, Springerlink dan begitu juga perkhidmatan Library University seperti Pustaka Ilmu yang mempunyai langganan terhadap pangkalan data tersebut.

 

Eric (Educational Research Information Centre) merupakan enjin pangkalan data yang sangat popular. Ada jurnal-jurnal yang kita perlukan ada di dalam senarai pencarian.. tetapi hanya tersenarai abstrak sahaja. Untuk mendapat Full Teks  ada cara tertentu untuk kita mendapatkan capaian tersebut. Rujuk video di bawah ini: